Postbus 716
NL-2003 RS Haarlem
Jacques Meuwissenweg 2
NL-2031 AD Haarlem
Tel +31(0)23-5125910
Fax +31(0)23-5125954
E-mail: info@meuwissen.nl
Warmte   Vocht   Geluid

Vochtregulerende folies voor de bouw

 

Inleiding

Vocht kan de oorzaak zijn van hardnekkige en vaak zeer kostbare of nauwelijks op te lossen problemen in gebouwen. Indien het vocht in staat is om in de constructie (dak, wand of vloer) door te dringen, kan schimmelvorming of zelfs rot ontstaan. Een gebouw dient derhalve zodanig ontworpen en uitgevoerd te worden dat indringend vocht zoveel mogelijk wordt voorkomen. Indien onverhoopt toch vocht in de constructie aanwezig is, moet dit zonder schadelijke gevolgen kunnen ontsnappen.

 

Vocht kan op twee manieren de constructie binnendringen:

• vanuit de binnenzijde
• vanaf de buitenzijde

 

Vocht vanaf de buitenzijde van het gebouw

Weersinvloeden, zoals regen en sneeuw, zijn in staat om door de buitenste schil van het gebouw in de constructie binnen te dringen. Dit is met name het geval tijdens de zogenaamde open bouwfase of bij beschadiging aan dak- en gevelbekleding. Ook tijdens het normale gebruik van het gebouw is een goede bescherming noodzakelijk. Met behulp van waterwerende folies kan een extra zekerheid worden ingebouwd.

 

Om inwendige condensatie te voorkomen, dienen deze waterkerende folies tevens dampdoorlatend te zijn. Dampdoorlatende folie wordt vaak gebruikt in combinatie met een dampremmende folie. In de praktijk wordt de dampremmende folie op vele plaatsen doorbroken, bijvoorbeeld bij (dak)ramen, dakdoorvoeren en elektriciteitsaansluitingen. Hierdoor ontstaan luchtlekken en zal er, ondanks de aanwezigheid van de dampremmende folie, toch vochtige lucht in de constructie kunnen binnendringen. Wanneer deze relatief warme vochtige lucht in de constructie afkoelt, vormt zich condens. Indien deze condens niet uit de constructie kan verdwijnen, ontstaat er schade door schimmelvorming en houtrot. Om vocht naar de buitenlucht te kunnen afvoeren, wordt de buitenzijde van de binnenste dak- of gevelconstructie voorzien van een dampdoorlatende folie.

 

Vocht vanuit de binnenzijde van het gebouw

In een gebouw wordt veel vocht geproduceerd. Neem als voorbeeld een woning. Een mens produceert gemiddeld 2,5 liter vocht per dag (door douchen, koken, transpireren, enz.) dat als waterdamp in de woning terechtkomt. Deze waterdamp zal een uitweg zoeken naar de koudere lucht met een lagere luchtvochtigheid (dampdiffusie).

 

Om te voorkomen dat de warme, vochtige lucht in de constructie dringt, dienen met name daken en gevels aan de binnenzijde voorzien te zijn van een dampremmende folie. Deze folie dient te worden toegepast in combinatie met een goede luchtdichting. Het in het gebouw aanwezige vocht zal de ruimte dan via natuurlijke of mechanische ventilatie verlaten. Daarnaast kunnen dampremmende folies tegengaan dat het in de vloer voorkomende vocht in aanraking komt met bijvoorbeeld houten vloeren of parket.

 

 

Warme zijde
Koude zijde
Dampdicht
Dampremmend
Dampdoorlatend Damp-open
Miofol® 125 AV Miofol® 125 S Miofol® 125 G Polytex® 3
Miofol® AVS 4   Miofol® 125 VG Tyvek® Roofliner 2460
Miofol® VS 2   Miofol® 150 AG Polytex® Pro
Miofol® 150 A   Miofol® 210 AG Polytex® 400
    Miofol® 170 AG® Tyvek® UV Facade

 

Bovenkant pagina ^
BOUW | TRANSPORT | VERPAKKING
Home | Nieuws | Contact | Algemene voorwaarden | ©2004 Meuwissen